O nás

Naša firma poskytuje rezanie železobetónu, jadrové vŕtanie a dalšie stavebné prace.

Vzhľadom na to, že realizácia výkonov je prevažne v interiéri, máme zvládnutý systém odsávania chladiaceho média – vody, z čoho vyplýva bezprašnosť celého úkonu. Spolupracujeme s kvalifikovaním statikom, ktorý vykoná obhliadku  a vyhotoví podľa požadaviek objednávateľa statický posudok.

Postupom času sme svoj tím a špecializáciu rozšírili o dalšie stavebné práce.


 

Spolupracujeme s kvalifikovaním statikom, ktorý vykoná obhliadku  a vyhotoví podľa požadaviek objednávateľa statický posudok.

Postupom času sme svoj tím a špecializáciu rozšírili o dalšie stavebné práce.

 

 

Kontakt

Peter Kubo - Best Base Chorvátska 28
Šenkvice
90081
0905700118 demol@rezaniebetonu.com